Kvalitāte


Mēs piedāvājam tehniku un traktorus, kuri saņēmuši Eiropas Savienības atbilstības sertifikātus, kas nozīmē, ka šī tehnika ir uzticama, droša un draudzīga apkārtējai videi.
 
Uzņēmuma kvalitātes filozofija tiek virzīta ne tikai uz atsevišķu produktu sertifikāciju un kvalitātes standartu, bet uz sistēmu kopumā.
SIA „WM-Serviss” par sadarbības partneriem izvēlas Eiropas Savienības un NVS valstu uzņēmumus, kuru ražotnes un vadības sistēmas ir sertificētas atbilstoši mūsdienu kvalitātes prasībām.
 
Mēs neapstājamies savā izaugsmē un aktīvi pilnveidojam uzņēmuma kvalitātes pārvaldības sistēmu, uzstādot sev aizvien jaunus mērķus: 

  • nemitīgi veikt darbu, lai paaugstinātu klientu apmierinātību;
  • veikt personāla profesionālo apmācību, zināšanu un darba kultūras paaugstināšanu;
  • veidot biznesa stratēģiju tā, lai nodrošinātu uzņēmuma dinamisku attīstību un ikviena darbinieka apmierinātību ar sasniegto.